เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ วิงฟง กรุ๊ปฯ
“วิงฟง กรุ๊ปฯ” เรามุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ “ด้านอิเล็คทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์ไดรท์” พร้อมทั้งออกแบบเเละคัดสรรชนิดของบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ทางเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และตลาดสินค้าอุปโภค อย่างดีเสมอ

Awards & Certificate