ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กปี 2563

11 ม.ค. 2563

ในปี 2563 บริษัท วิงฟง กรุ๊ปฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับทาง องค์การบริหารส่วนตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ทางวิงฟงได้เข้าร่วมโดยการนำขนมโดนัท และ น้ำส้มไปแจกเด็กๆในวันวันเด็กปีนี้ ทั้งเพื่อเป็นการทำเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งทางบริษัท วิงฟง กรุ๊ปฯ ได้ร่วมกิจกรรมในทุกๆปี