ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก 2561

15 ก.ย. 2561

ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางบริษัท วิงฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทในเครือ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ได้จัดขึ้นในทุกๆปี ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นจำนวนมาก ในงานมีการจับฉลาก แจกของขวัญ และมีอาหารแจกฟรี กิจจกรรมที่เข้าร่วมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม CSR ซึ่งทางบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ