ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา 2561

15 ก.ย. 2561

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางบริษัทวิงฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) และ บริษัทในเครือ ได้เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกุฎีประสิทธิ์ ซึ่งเป็นงานที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นต่อไปในทุกๆปี