ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก 2562

14 ม.ค. 2562

ในปี 2562 บริษัท วิงฟง กรุ๊ปฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับทาง องค์การบริหารส่วนตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ทางวิงฟงได้เข้าร่วมโดยการนำขนมไปแจกเด็กๆในวันวันเด็กปีนี้ ทั้งเพื่อเป็นการทำเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งทางบริษัท วิงฟง กรุ๊ปฯ ได้ร่วมกิจกรรมในทุกๆปี